ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งโชคลาภด้วยธรรมชาติสมดุล

ฮวงจุ้ย (Feng Shui) หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในคติของชาวจีนมีลักษณะใกล้เคียงสถาปัตยกรรมศาสตร์คำว่า ฮวงจุ้ย มาจากคำว่า ลม(ฮวง)และ น้ำ(จุ้ย)ออกเสียงตามสาเนียงจีนแต้จิ๋ว

ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยจะว่าด้วยการดึงพลังเหล่านั้นที่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ให้มาเสริมผู้อยู่อาศัย โดยพลังนั้นมากับ“การพัดไหลเวียนของอากาศ ที่เรียกว่า “ลม” และความเคลื่อนไหวของ “น้ำ” และแสงสว่าง รวมทั้งพลังจาก “สีสัน” “รูปลักษณ์” และ “ทิศทาง” โดยพยายามหาทางจัดการให้พลังทั้งหมดนี้ มาเสริมกับพลังของตัวบุคคล (ดวงชะตา)

ฮวงจุ้ยเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาและวิธีการที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของคนจีนที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ การสังเกต และการทดลองใช้งาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฮวงจุ้ยจึงได้รับการกล่าวขานว่าคือ “ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ”

Press ESC to close