เจงกีสข่านช่วยลดคาร์บอนโลก?

แม้ว่าในยุคของเจงกีสข่าน ยังไม่เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ทั้งการรุกรานของจักรวรรดิมองโกล การเกิดกาฬโรค การล่มสลายของราชวงศ์หมิง รวมถึงการบุกยึดและสร้างอาณานิคมในทวีปอเมริกา ล้วนแต่มีส่วนทำให้คาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดลงได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

Press ESC to close