เนื้อหมาแสนโอชะมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่น

ในบางพื้นที่ของประเทศจีนในยุคปัจจุบันยังคงมีการบริโภคเนื้อสุนัขกันอยู่ ซึ่งหากตัดประเด็นเรื่องความเหมาะควรหรือไม่ออกไป ก็น่าสนใจที่จะเรียนรู้ว่าชาวจีนเริ่มมีการกินเนื้อหมากันตั้งแต่เมื่อใดและอย่างไร

Press ESC to close