เบื้องลึกอดีตทำไม “ลูกสาว” ในครอบครัวจีน ถึงไม่ได้รับความสำคัญ

รากฐานความเชื่อของคนจีนเชื่อว่า มนุษย์อยู่เพื่อสร้างครอบครัวและมีลูก ในสังคมจีนเป็นสังคมเกษตร จึงต้องการแรงงานเพื่อช่วยกันทำการเกษตร แต่ละครอบครัวจึงจะจำเป็นต้องมีลูกเยอะๆ เพื่อช่วยกันงาน อยากกินอะไรก็ต้องปลูกเอง และทุกคนจะถูกคาดหวังว่าต้องแต่งงานและมีลูก

ด้วยรูปแบบของสังคม จึงทำให้ครอบครัวคนจีนมีความเชื่อและมีการปฏิบัติที่ว่า ครอบครัวยิ่งใหญ่จะยิ่งดี อยู่ด้วยกันก็มีแรงงานช่วยกันทำงาน และทรัพย์สินนำมารวมให้มีเยอะขึ้น แล้วบริหารร่วมกัน ฉะนั้นทุกคนจะต้องแต่งงานและมีลูก แล้วก็ต้องแต่งงานเข้าบ้านผู้ชาย เมื่อในครอบครัวมีลูกสาวเกิดขึ้น ก็รู้ในอนาคตเลยว่าต้องเลี้ยงไปเพื่อแต่งงานแล้วออกไปอยู่บ้านอื่น ต่างกับลูกชายที่ยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดี

การบริหารทรัพย์สินร่วมกันของครอบครัวในรูปแบบของกงสี ทรัพย์สินจะถูกแบ่งออกให้กับลูกชายทุกคน ไม่ได้มีให้ลูกสาว ส่วนสะใภ้คนใดที่มีลูกชายมาก ก็เท่ากับว่าได้สัดส่วนเงินกงสีเข้าในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สะใภ้คนนั้นมีสถานภาพในครอบครัวสูงขึ้นด้วย การมีลูกชายจึงเป็นเหมือนการขยายอิทธิพลของตนเองให้ครอบครัว ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้ลูกสาวไม่ได้รับความสำคัญ

Credit From: https://thit.link/yG5vGXM

Press ESC to close