เรื่องเล่า “อุโบสถหลวงพ่อเจ้าสัว” อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ความเมตตาต่อกันโดยแท้

อนุสรณ์สถานแห่งความรัก “อุโบสถหลวงพ่อเจ้าสัว” บูรณะวิหารเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยา!!!

เรื่องราวของ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กับอุโบสถเจ้าสัว สถานที่ที่ผู้คนมักเรียกว่าเป็น “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก”
เกิดขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มต้นจาก “พระบริบูรณ์ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ตัน)” พ่อค้าเรือสำเภาชาวจีน ได้เริ่มบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ พร้อมกับให้ช่างจิตกรชาวจีนเขียนภาพจิตรกรรมบนฝาผนังแสดงเรื่องราวเครื่องมงคล เครื่องบูชาของชาวจีน นอกจากสร้างถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ส่วนหนึ่งด้วยคิดว่าให้เป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง และหลังจากนั้นได้บูรณะวิหารเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยา จึงเรียกได้ว่า ทั้งอุโบสถและวิหารแห่งนี้ คืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก ความเมตตาต่อกันโดยแท้

“พระบริบูรณ์ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ตัน)” นั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานไว้บนอุโบสถ และวิหาร พระพุทธประธานเป็นโลหะสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยทั้งคู่ โดยเฉพาะพระประธานบนอุโบสถมีพระพักตร์และสัดส่วนงดงามยิ่งนัก

หลังจากที่หลวงพ่อพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจ้าอาวาส ได้บูรณะยกอุโบสถขึ้นแล้ว จากนั้นได้ปิดทององค์พระพุทธประธานใหม่และสร้างฐานองค์พระใหม่ด้วยการปั้นเป็นมังกร 8 ตัว พันเกลียวกันขึ้นเป็นฐานพระ (ด้านหน้า 5 ตัว ด้านหลัง 3 ตัว) เพื่อทรงไว้ซึ่งศิลปและความเชื่ออันเป็นมงคลของชาวจีน และเป็นคติธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ มรรคมีองค์ 8 เป็นทางไปสู่พระนิพพาน และหากแยกเป็น 2 ส่วนคือ ฐานด้านหน้ามังกร 5 ตัว หมายถึง พละคือกำลัง 5 ฐานด้านหลัง คือ ไตรสิกขา 3 อย่าง ได้แก่ “ศีล สมาธิ ปัญญา” ซึ่งธรรมเหล่านี้เป็นกำลังและแนวทางแห่งการหลุดพ้นสู่บรมสุข

ใครที่ว่างๆวันหยุดนี้ อย่าลืมปักหมุดไปทำบุญ ขอพรที่วัดนี้นะคะ

Press ESC to close