“เลือดข้นกว่าน้ำ” อาจเป็นสำนวนที่มาจากสงครามฝิ่น

สำนวนเลือดข้นกว่าน้ำ มีคำอธิบายถึงที่มาโดยหลากหลายทฤษฎี หนึ่งในนั้นคือคำพูดของกัปตันชาวอเมริกาตอนที่เกิดสงครามฝิ่นในจีน

Press ESC to close