“เสียงอวิ๋น” [Xiangyun, xiáng yún, 祥云] ลวดลายเมฆมงคลนำโชค!!

รู้จักกันหรือไม่??? “เสียงอวิ๋น” [Xiangyun, xiáng yún, 祥云] หมายถึงลวดลายเมฆมงคลนำโชคที่ชาวจีนวาดตกแต่งบนสถาปัตยกรรม สิ่งทอ ศิลปะ และเครื่องเรือน ตั้งแต่โบราณ เป็นหนึ่งในการออกแบบประดับที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน

เหตุใดเมฆเสียงอวิ๋นถึงเป็นมงคล?
เนื่องจากเมฆนำความชุ่มชื้นที่สามารถหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตได้ สังคมเกษตรกรรมของจีนจึงเชื่อมโยงแมฆเข้ากับความโชคดีมาหลายศตวรรษ ความเชื่อนี้ยังคงมีอยู่ในประเทศจีนยุคใหม่ เพราะชาวจีนยังคงถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความโชคดี แต่ไหนแต่ไรพวกเขาเชื่อว่าเมฆมงคลห้าสีที่ยิ่งเป็นมงคลมาก เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพภายในอาณาจักร ราชวงศ์ฮั่นตั้งชื่อเมฆห้าสีนี้ว่าเจตจำนงแห่งสวรรค์

ลัทธิเต๋ายังมองว่าเมฆเสียงอวิ๋นมีพลังชี่ รูปลักษณ์ที่เป็นไอของเมฆปรากฏในภาพโบราณ ราวกับไอลมหายใจที่พวยพุ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ ในตำนานจีนเมฆมงคลเป็นตัวแทนของความเป็นอมตะ และยังเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากเทพบนสรวงสวรรค์

ประวัติลวดลายเมฆมงคล
นักประวัติศาสตร์ได้แกะรอยลวดลายเมฆมงคลชิ้นแรกได้ในยุคราชวงศ์โจว เมื่อรูปแบบเมฆน้ำวนปรากฏอยู่บนเครื่องปั้นดินเผา ลวดลายเช่นนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนอื่น ๆ เช่นในยุคราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์ชิง โดยได้มีการเพิ่มเติมสีสัน รูปทรง และสัตว์ต่าง ๆ ลงในลวดลายตามความเชื่อ ต่อมาชาวจีนยังคงใช้บรรทัดฐานนี้ในงานศิลปะร่วมสมัยโดยเฉพาะบนเครื่องถ้วยชามบนโต๊ะอาหาร พวกเขาส่งต่อการออกแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่นเนื่องจากตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมและความงดงาม

ชาวจีนเชื่อว่ารูปร่างของเมฆมงคลที่แตกต่างกันก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกัน Yunleiwen หรือที่เรียกว่า Leiwen หรือ Yunwen เป็นรูปเมฆและฟ้าร้องมีลวดลายคดเคี้ยวหรือเส้นขอบที่คดเคี้ยว ซึ่งเป็นลวดลายพื้นฐานที่เป็นมงคล องค์ประกอบที่เป็นสภาพอากาศทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในช่วงเก็บเกี่ยวและแสดงถึงพิธีกรรมขอฝนในจีนโบราณ

รูปแบบของลายก็ปรากฏมาในรูปทรงต่างๆ เช่น แบบตัว ‘S’ และเกลียวกำลังสองซึ่งอาจดูเหมือนมีการเชื่อมต่อกันหรือขาดการเชื่อมต่อ รูปร่างนี้ยังปรากฏบนสิ่งทอโบราณและภาชนะสำริดศักดิ์สิทธิ์จากราชวงศ์โจวและซาง แต่เมื่อชาวจีนวาดรูปร่างนี้บนผ้า มันก็จะมีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเนื่องจากมันเลียนแบบรูปของอักขระ “ว่าน” (卐) หรือเห็ดหลินจือ
#ประวัติศาสตร์จีน#เสียงอวิ๋น#ลวดลายมงคล#ความเชื่อ#จีนโบราณ

Press ESC to close