เหตุใดราชวงศ์จีนจึงถูกล้มล้าง แต่ราชวงศ์ญี่ปุ่นได้อยู่มายาวนาน

ตลอดช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์จีนที่ยาวนานนับพันปีนั้น ได้เกิดการก่อตั้งและล้มล้างราชวงศ์รวมไปถึงจักรพรรดิจีนนับสิบ ๆ ครั้ง จนเกิดเป็นยุคสมัยราชวงศ์ต่าง ๆ ของจีนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี

แต่ทำไมระบอบจักรพรรดิและราชวงศ์ของญี่ปุ่นถึงสามารถดำรงอยู่มายาวนานนับพัน ๆ ปีได้ โดยที่ไม่เคยถูกล้มล้างมาก่อนเลย

อะไรเป็นตัวแปรที่ทำให้สองราชวงศ์นี้มีชะตากรรมที่ต่างกัน

Press ESC to close