เหมาเจ๋อตงเคยบอกญี่ปุ่นว่าไม่ต้องมาขอโทษ

“(ญี่ปุ่น) ไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอก คุณมีส่วนได้ส่วนเสียกับจีน ทำไมหรือ? เพราะถ้าจักรวรรดิญี่ปุ่นไม่ได้เริ่มสงครามรุกราน เราจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร? เราจะยึดอำนาจได้อย่างไร? เราจะเอาชนะเจียงไคเช็คได้อย่างไร? เราจะตอบแทนพวกคุณยังไงดี? ไม่ เราไม่ต้องการการชดใช้จากสงครามของคุณ!” – เหมาเจ๋อตง

Press ESC to close