“แชเล่งเอี๊ย” หรือ เทพเจ้ามังกรเขียวแห่งซัวเถา ประทานความสุข โชคลาภ การค้ารุ่งเรือง

“แชเล่งเอี้ยะ” หรือ “เจ้าปู่มังกรเขียว” ตำนานเทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด!! โบราณนั้นเชื่อว่าเทพมังกรปกป้องคุ้มครองและบันดาลความอุดมสมบูรณ์ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และยังเป็นเทพารักษ์ประจำแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็น บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือมหาสมุทร

เรื่องราวของ เจ้าปู่มังกรเขียว นั้นมีมา 3 ที่มา โดยเรื่องแรกนั้นมาจากชาวพื้นเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำแยงชี รวมมาถึงแถบแต้จิ๋ว จะมีพิธีบูชา “งู” ในพิธีรับเจ้างูในเดือนยี่ เมื่อฤดูน้ำหลาก จะมีฝูงงูลอยตามน้ำป่ามาติดอยู่ริมตลิ่ง ชาวบ้านละแวกนั้น ก็จะเชิญงูมาบูชางูที่หมู่บ้าน และเลี้ยงงูด้วยไข่ดิบ หลังจากนั้นงูก็จะไม่ทำร้ายคน เมื่อบูชางูเสร็จ งูก็จะเลื้อยไปทางช่องด้านหลังศาล ชาวบ้านเลยเรียกงูที่นำมาบูชานั้นว่า “แชเล่งเอี้ยะ”

เรื่องที่สองมีผู้พบเห็นงูสีเขียวทอดลำตัวอยู่บนหลังคาศาลเจ้าแห่งหนึ่งตลอดเวลา ไม่มีผู้ใดทราบงูนี้มาตั้งแต่เมื่อใดและหายไปตอนไหน ชาวแต้จิ๋วในท้องถิ่นจึงเรียกชื่อศาลเจ้าแห่งนี้ว่า “แชเล่งเอี้ยะ” ตามความหมายของคำว่า “แช” แปลว่าสีเขียว “เล่ง” แปลว่ามังกร และ “เอี๊ย” แปลว่าเทพเจ้า

เรื่องที่สามนั้นออกจะยาวหน่อย เกิดขึ้นสมัยราชวงศ์ซ่งฮ่องเต้ซ่งเหรินจง ส่งกองทัพเรือเดินทางลงมาปราบกลุ่มคนไร้อารยธรรมซึ่งมีถิ่นฐานต่ำลงไปทางตอนใต้ของกวางตุ้ง แต่ก็ไม่ประสบชัยชนะ จนกระทั่งปรากฏ “มังกรสีเขียว” ว่ายตามขบวนเรือ ทำให้กองทัพเรือประสบความสำเร็จตามภารกิจ

เมื่อนายพลกองทัพเรือเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฮ่องเต้ฟัง ฮ่องเต้จึงส่งป้ายเขียนว่า “อังจี้หลิงหวัง” ไปที่เมืองแต้จิ๋ว เพื่อตั้งชื่อให้กับมังกรสีเขียว ความหมายของคำว่า “อังจี้” คือ ล่องเรือปลอดภัยมีชัยชนะ และ “หลิงหวัง” คือ ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่ชาวบ้านเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า “แชเล่งเอี๊ยะ” ตามลักษณะมังกรสีเขียว

ที่ประเทศไทยก็มี “แชเล่งเอี้ยะ” ที่วัดทิพยวารีวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน หรือหมู่นักท่องเที่ยวจีนมักไปกราบไหว้บูชา โดยความศักดิสิทธิ์ของท่าน จะอำนวยให้คนที่เคารพ และสักการะบูชาและศรัทธาได้ผลสำเร็จตามใจปราถนา

Press ESC to close