โรมันกับจีน สองอารยธรรมยิ่งใหญ่แห่งยุคเคยติดต่อกันหรือไม่

ในยุคโรมันเรืองอำนาจ ตรงกับช่วงที่ราชวงศ์ฮั่นปกครองจีนอยู่ ซึ่งจีนก็รับรู้ถึงอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกตะวันตก ในขณะที่ทางโรมันก็รับรู้การมีอยู่ของดินแดนแห่งไหม ทว่าทั้งสองฝั่งเคยติดต่อกันหรือไม่ และเหตุใดจีนถึงเรียกโรมันว่า “ต้าฉิน”

Press ESC to close