5 ผู้นำเผด็จการที่ทำให้คนตายมากที่สุดในโลก

ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มีเหตุการณ์อันเกิดจากอำนาจของผู้นำผู้เหี้ยมโหดที่ทำให้ผู้คนล้มตายลงไปจำนวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อม ลองมาติดตามดูว่าผู้นำที่ขึ้นชื่อในเรื่องนี้ 5 คน มีใครบ้าง และมีคนเสียชีวิตเพราะพวกเขาไปมากเท่าไหร่

Press ESC to close