5 เหตุผลทำไมถึงควรเรียนต่อที่ประเทศจีน!

📍จีนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดในโลก และเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ประเทศจีนจึงต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยในจีนจึงได้เตรียมการระดับสูงสุดให้กับนักศึกษา และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในประเทศก็ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดในระดับโลก

📍ความสำเร็จที่โดดเด่นของจีนในด้านเศรษฐกิจ ชีวเคมี การแพทย์ และเทคโนโลยี พิสูจน์ให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาของจีนได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากที่สุดในสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ มหาวิทยาลัยในจีนก้าวทันกระแสโลกและมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศด้วย

📍จีนมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาประมาณ 2,000 แห่ง ในจำนวนนี้ มีถึง 450 แห่งที่รับนักเรียนต่างชาติ และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

👉🏻ต่อไปนี้คือเหตุผล 5 ข้อ ว่าทำไมจึงควรไปเรียนต่อที่ประเทศจีน

1) คุณภาพการศึกษาที่ดี – ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ปฏิรูปวิธีการที่มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ด้วยวิสัยทัศน์ว่าต่อไปจีนจะกลายเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คุณวุฒิการศึกษาของจีนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จำนวนคณาจารย์ต่างชาติที่สอนในมหาวิทยาลัยของจีนก็เพิ่มขึ้นทุกปี

2) ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล – ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักในจีนนั้นมีราคาต่ำกว่าในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปอย่างมาก

3) ความพร้อมในการช่วยเหลือทางการเงิน – นักศึกษาเก่ง ๆ ที่เลือกเรียนด้วยภาษาจีนจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และค่าจ้างจากผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน

4) โอกาสในการจ้างงาน – บริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่งตั้งอยู่ในประเทศจีน โดยเฉพาะในเมืองสำคัญ เช่นฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสื่อสารภาษาจีนได้เป็นจำนวนมาก

5) วัฒนธรรมที่หลากหลาย – นักเรียนต่างชาติในประเทศจีนสามารถเรียนรู้ได้ไม่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตและการสื่อสารกับผู้คนจากหลากหลายภูมิหลัง มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 50 กลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน แต่ละกลุ่มก็มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

📌📌📌ฉะนั้น ก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมจีนจึงกำลังกลายเป็นตัวเลือกที่มาแรงในการศึกษาต่อระดับสูงในหลากหลายสาขาวิชาของนักศึกษาจากทั่วโลก

#เรียนต่อต่างประเทศ#เรียนจีน#การศึกษาจีน#ต่อนอก

Press ESC to close