7 คำทักทายภาษาจีน ที่ไม่ต้องพูด “你好 nǐ hǎo”!

你吃了吗? (nǐ chī le ma?) – “กินอะไรมาหรือยัง”

幸会 (xìng huì) – ยินดีที่ได้รู้จัก

喂 (wéi) – ฮัลโหล

怎么了 (zěn me le) – ว่าไง, เป็นไงบ้าง

去哪? (qù nǎ?) – คุณจะไปไหน

好久不见 (hǎo jiǔ bù jiàn)- ไม่เจอกันนานเลยนะ

最近好吗? (zuì jìn hǎo ma?) – ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง, ช่วงนี้คุณสบายดีมั้ย

Press ESC to close