Money Money #20 : รวยหรือยัง? วิธีตรวจสอบความรวยที่แท้จริง

คนส่วนใหญ่ล้วนใฝ่ฝันอยากเป็นคนร่ำรวย แต่เท่าไหร่ละ ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนรวย ส่วนใหญ่เรามักเชื่อกันว่าคนรวยคือคนที่มีเงินล้าน เพราะในอดีตเงินหนึ่งล้านบาทมีค่ามากกว่าปัจจุบันเยอะมาก ดังนั้นสำหรับคนไทยเศรษฐีต้องมีเงินล้านบาท แต่ถ้าเป็นเศรษฐีต่างชาติตัวเลขคงต้องเปลี่ยนเป็น ล้านเหรียญสหรัฐแทน ในความเป็นจริงแล้วการวัดความร่ำรวยเราต้องวัดจากความมั่งคั่งสุทธิ โดยเราสามารถหาความมั่งคั่งสุทธิได้จาก การนำสินทรัพย์ทั้งหมดของเรา – หนี้สินทั้งหมดที่เรามีอยู่ ดังนั้นเศรษฐีเงินล้านในความหมายที่แท้จริงต้องหมายถึงเงินล้านที่นับจากความมั่งคั่งสุทธิ สนับสนุนรายการโดย: หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Press ESC to close