Money Money #21 : รวมเทคนิคออมเงิน 9 วิธี แบบง่าย ๆ ทำได้จริง รวยได้จริง

สรุปเทคนิคการออมเงินแบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง เพื่อสร้างวินัยทางการใช้จ่าย แบบเห็นคุณค่าของเงิน แบบเริ่มได้และเห็นผลลัพธ์ในทันที วิธีที่ 1 เก็บก่อนใช้ วิธีที่ 2 เก็บจากเศษเงินเดือน วิธีที่ 3 เลือกเก็บเหรียญหยอดกระปุก วิธีที่ 4 เลือกเก็บแบงค์ที่กำหนด วิธีที่ 5 การเก็บเงินตามวันที่ วิธีที่ 6 การใช้หนี้ตัวเอง วิธีที่ 7 เลือกใช้กระปุกออมสินแบบเปิดไม่ได้ วิธีที่ 8 งดอาหารและสิ่งของสิ้นเปลืองประจำวัน วิธีที่ 9 ก่อนตัดสินใจซื้อของที่มีมูลค่าสูง ให้เผื่อเวลาและทอดระยะเวลาก่อนจ่ายเงิน สนับสนุนรายการโดย: หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Press ESC to close