Money Money #22 : จะรวยหรือจะรุ่งริ่ง ขึ้นอยู่กับความรู้เรื่องวงจรชีวิตการเงิน

เพื่อช่วยชนชั้นกลางทั่วๆไปได้วางแผนเป้าหมายทางการเงิน นักวางแผนทางการเงินจึงได้พัฒนาแนวคิดเรื่องวงจรชีวิตการเงิน ผู้ที่เข้าใจจะสามารถใช้ชีวิตให้สอดคล้องไปกับระยะต่าง ๆ ในวงจรนี้ได้ สนับสนุนรายการโดย: หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Press ESC to close