Money Money #23 : 9 นิสัยที่ทำให้คุณไม่รวยซะที

บางครั้งคุณอาจนึกไม่ถึงว่านิสัยส่วนตัวบางอย่างของเราก็เป็นสาเหตุสำคัญให้เราห่างไกลจากเป้าหมายของความร่ำรวย วันนี้เรามาลองสำรวจ 9 นิสัย แย่ๆ ที่เป็นปัญหาทำให้เราไม่ถึงฝั่งฝันของความร่ำรวยกัน

Press ESC to close