Money Money #28: ใช้ซองจดหมายช่วยจัดทำงบการเงินใช้จ่าย

การจัดทำงบประมาณเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนทางการเงินทั้งหมด เราจะไม่มีวันถึงจุดมั่งคั่งจนกว่าจะสามารถควบคุมสิ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เราได้ นั่นก็คือรายได้ แต่เราส่วนใหญ่มักจะ “หลุดแผน” ในการใช้จ่ายตามงบในช่วงสิ้นเดือน พอถึงตอนนั้น ความเสียหายก็ได้เกิดขึ้นแล้ว

Dave Ramsey ได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะด้วยระบบการจัดทำงบประมาณแบบที่เรียกว่า Zero-based โดยเขาใช้สิ่งของง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ซองจดหมาย ในการมาเป็นเครื่องมือควบคุมค่าใช้จ่าย

Press ESC to close