Money Money #31: 50/30/20 กฎง่าย ๆ แต่ได้ผลสูงในการวางแผนใช้จ่ายรายเดือน

ปี 2005 วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren และ Amelia Warren Tyagi ลูกสาวของเธอ ได้เขียนหนังสือชื่อ “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan” ซึ่งเนื้อหามาจากการวิจัยกว่า 20 ปี ของทั้งคู่ และพวกเธอสรุปได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ซับซ้อนในการตรวจสอบการเงิน แต่สิ่งที่ต้องทำคือทำให้เงินของคุณสมดุลระหว่างความจำเป็น ความต้องการ และเป้าหมายการออมโดยใช้กฎ 50/30/20

Press ESC to close