Money Money #35: เทคนิครวมกลุ่มกันเก็บเงิน “คนเดียวเงินหาย หลายคนช่วยกันออมได้ง่าย”

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการทำให้การออมเงินจัดการได้ง่ายขึ้นและสนุกสนานคือการเริ่มกลุ่มออมทรัพย์กับเพื่อนหรือครอบครัวของคุณ

Press ESC to close