Money Money #6: เรียนรู้วิธีร่ำรวยและมั่งคั่ง พลังของดอกเบี้ยทบต้น

อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ถึงกับยกย่องว่า ดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่ 8 และนำเสนอทฤษฎีเลข 72 เพื่อแสดงพลังของดอกเบี้ยทบต้น และยังทิ้งท้ายว่า “คนไหนที่เข้าใจ ก็จะได้รับประโยชน์ แต่ถ้าไม่เข้าใจ ก็สูญเสียมันไปฟรีๆ” การที่นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะของโลกให้ความสำคัญกับดอกเบี้ยทบต้นขนาดนี้ พวกเราก็ต้องมาเรียนรู้ความสำคัญของมันเช่นกัน

Press ESC to close