Money Money #7: แบบไหน แค่ไหน ถึงเรียกว่ารวย

ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ 5 ข้อ ก่อนเริ่มไปสู่การวางแผนความร่ำรวย คือ
1. หน่วยวัดความร่ำรวยของเราคืออะไร
2. วันนี้เรามีเงินเก็บเหลือเท่าไหร่
3. วันนี้เรามีหนี้เท่าไหร่
4. เรามีเวลาเหลือสำหรับทำงานอีกกี่ปี
5. เราคาดว่าเราจะมีชีวิตหลังเกษียณอีกกี่ปี
เมื่อเราตอบคำถามตัวเองได้ครบ 5 ข้อแล้ว เราถึงจะจะรู้ว่าเราจะออกแบบความร่ำรวยในแบบของเราได้อย่างไร

Press ESC to close