Money Money #9: จะเริ่มต้นลงทุนยังไงให้ไม่พลาดและพร้อมรวย

อยากรวยต้องรู้จักการลงทุน ดังนั้นเรามาเริ่มเรียนรู้กันก่อนดีกว่าว่าการลงทุนเพื่อความร่ำรวยทำได้อย่างไรบ้าง การลงทุนสามารถแบ่งง่าย ๆ เป็น 2 อย่างคือ 1. การลงทุนด้วยตัวเอง 2. การให้คนอื่นลงทุนแทนเรา

Press ESC to close