“ตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชา” ความสุนทรีย์ในศิลปะชงชา

ตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชาเป็นงานฝีมือที่ช่างปั้นกาน้ำชาทำขึ้นในยามว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุนทรีย์ของผู้ชงชา เป็นของประดับโต๊ะน้ำชาตุ๊กตาสร้างขึ้นจากดินจื่อซา ดินเฉิงหนีและเซรามิก แต่ที่เป็นที่นิยมคือ ดินจื่อซาที่มีสีสันหลากหลาย รูปลักษณ์ของตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชามีความหลากหลายมากๆ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ สัตว์ สัตว์ในตำนาน ผลไม้ สัญลักษณ์ทางศาสนา เป็นต้น ราคาขายของตุ๊กตาก็มีช่วงราคาที่ค่อนข้างตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับวัสดุและชื่อเสียงของศิลปิน…

“ตี่จูเอี๊ย” เทพเจ้าที่ ชาวจีนโพ้นทะเล!!

เมื่อไปบ้านคนไทยเชื้อสายจีนจะเห็นว่ามีศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ที่บ้าน เปรียบเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าประจำบ้าน หรือที่เรียกว่า “ตี่จู้” หรือ “ตี่จูเอี๊ย” โดย ตี่จู้ เป็นเสียงแต้จิ๋ว โดย ตี่ แปลว่า แผ่นดิน จู่…