คนจีนอยู่ไทยมาเป็นสิบปี เพราะรักในความเฟรนด์ลี่ของคนไทย

📍: เรื่องราวของคุณ Johnson บริษัท Royal Dragon บริษัทเช่ารถโค้ช รสบัส EV และนำเข้าแบตเตอรี่ CATL ที่ยังคงต้องการแรงงานคนไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่จะผลักดันให้ Royal Dragon เติบโตไปอีกก้าวหนึ่ง‼️…