“ตี่จูเอี๊ย” เทพเจ้าที่ ชาวจีนโพ้นทะเล!!!

"ตี่จูเอี๊ย" เทพเจ้าที่ ชาวจีนโพ้นทะเล!!!เมื่อไปบ้านคนไทยเชื้อสายจีนจะเห็นว่ามีศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ที่บ้าน เปรียบเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าประจำบ้าน หรือที่เรียกว่า “ตี่จู้” หรือ “ตี่จูเอี๊ย” โดย ตี่จู้ เป็นเสียงแต้จิ๋ว โดย ตี่ แปลว่า…